Mattias hämtar hem tackorna från betet.

Bäckgårdens Alma