• Fåren

Hösten 2010 bestämde vi oss för att sälja vår blandras besättning och starta om på nytt.
 

Vi fick kontakt med Hans och Kersin von Eckermann från Söderköping som tidigare avlade fram får av rasen suffolk.
Vi beställde sju tackor och en bagge som
skulle bli startskottet till vår nuvarande besättning.

Vårt mål är att ta fram livdjur med goda modersegenskaper och bra tillväxt.