• Baggar

Vi på Bäckgården har som mål att föda upp baggar med god extriör,korrekt benställning, bra rygglinje, bra muskeldjup och bra lynne.

Vi är mycket noga med vad vi använder oss av för baggar i vår avel och planerar där efter i vilka betäckningsgrupper just den enskilde baggen passar.

Kom ihåg baggen är halva besättningen!

Spräcklig Räf 

Här ovan ser ni Mattias tillsammans med vår uppfödning som blev
Best in show 2015
på auktionen i Linköping.Vilket gör oss extra glada då en suffolk aldrig tidigare vunnit priset. Detta känns som ett bevis på att vi är på rätt spår i vår avel och våra mål med hur vi lägger upp planeringarna.