• Startsida

Välkommen till Bäckgården

Här bedriver vi lammproduktion med 180 modersdjur samt ett noga avelsarbete inom rasen Suffolk.

Våra mål med fåren är att ta fram djur med goda modersegenskaper,bra tillväxt och god extriör. 
Upplevs inte de kraven går djuret till slakt.

Besättningen är ansluten till Elitlamm och har M3-status
samt fri från fotröta.

Gården ligger mitt på Öland och har samanlagt 75 hektar i både åkermark,bete och skog.// Mattias och Lotta, Alva, Ossian